Čitatelia:

Krst knihy:

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

Vihorlatská knižnica v Humennom

<< 1 | 2 | 3

Knižnica Zemianske Kostoľany

Hracie centrum Topoľčany

Čajovňa Hobbitov K RAJ v Prievidzi

Festival Harmónia 2014 v B. Bystrici

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi

Autorka: