• absolventka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
  • absolventka 11 stupňov kurzov kineziológie metódy ONE BRAIN vedených lektormi Mgr. Máriou a Pavlom Korčekovými. Na záverečnom kurze pre facilitátorov bola poverená americkou lektorkou Carol Anne Hontz vykonávať poradenskú, lektorskú a facilitátorsku činnosť na území Slovenskej republiky.
  • absolventka kurzu kreslenia metódou Betty Edwards
  • absolventka profesionálneho vizážistického kurzu v Nitre vedeného Renátou Lenčéšovou
  • výtvarníčka – r.2000 – samostatná výstava obrazov v Galérii A. Warhola v Medzilaborciach
  •  učiteľka slovenčiny, angličtiny, výtvarnej výchovy, estetiky a aranžovania na ZŠ aj SŠ. Vykonávala kompletnú redakčnú činnosť na školskom časopise (časopis získal ocenenie v súťaži školských časopisov za rok 2004), koordinovala účasť školy v projekte    Cow Parade Slovakia a ďalších výtvarných súťažiach s medzinárodnou účasťou, zavádzala alternatívne metódy do vyučovacieho procesu s vynikajúcimi výsledkami, ktoré boli dokonca medializované v dennej tlači (Nový Čas - 27.5.2004) a v TV (STV2 – 27. 5. 2004 a 7. 6. 2004, TV Markíza – 1. 6. 2004). Aktívna účasť na tvorbe a realizácii projektu integrovaného vyučovania žiakov nadstavbového štúdia v oblasti marketingu a firemných stratégií podporovaného Eurofondom a MŠ SR.
  • vedúca reklamného oddelenia - náplň práce: prezentácia importérskej firmy na slovenskom trhu, priamy predaj produktov firmy, vyhľadávanie a oslovovanie nových zákazníkov, starostlivosť o zverenú klientelu, spolupráca so subdodávateľmi
  • kineziologička One Brain, lektorka kurzov kreslenia pravou hemisférou a kurzov tvorivého písania