Obsah

Škôlka ..........................................................................................5

Základná škola...............................................................................6

Stredná škola................................................................................7

Vysoká škola.................................................................................8

Stacionárny bicykel.......................................................................8

taktika dostatočného sedenia...10

taktika opačného extrému...11

taktika nepodloženej pýchy...13

Prvý frajer...................................................................................15

taktika zámerného robenia chýb...18

taktika správneho chudnutia...19

Vzťah s manipulátorom................................................................21

taktika rozoznania manipulátora...24

Stretnutie s vizážistkou...............................................................29

taktika neskromnosti...29

taktika profesionálnej vizáže...32

Začiatky anjelskej poradne..........................................................32

taktika obráteného pohovoru...36

taktika na odstránenie fóbie...37

taktika zelenáča...37

Škola „fušovania“ .......................................................................43

taktika veselej upratovačky...46

taktika vymetania problémov...47

Politikov syn................................................................................49

Ako skoncovať s fajčením.............................................................53

ako si podriadiť zápal práce...57

Celebrita......................................................................................58

taktika pyšnej princeznej...58

taktika falošnej pochvaly...60

taktika správnych názvov...60

Narodenie syna............................................................................62

taktika presunutia postele...63

taktika neodvratnosti...64

taktika radostných činností...66

Pričarované auto..........................................................................67

taktika na využitie závisti...68

Sťahovanie z Prácoslavy do Trúboviec..........................................70

taktika osobného príkladu...71

Rýchly rozvod..............................................................................73

taktika starého duba...74

Matky sa balia ináč než žabky......................................................77

Detský vzdor................................................................................79

taktika výcviku koní...82

taktika úprimnosti...85

O chlapcovi, ktorý sa rezal...........................................................86

Striedavá starostlivosť.................................................................93

Opatrovateľka.............................................................................99

taktika výberu...102

taktika pozitívneho vzoru...102

Bankovanie, masáže, drahokamy a feng šuej.............................103

taktika bártrového obchodu...104

taktika nosenia kameňov...104

Protivní susedia.........................................................................108

taktika ignorovania...110

taktika anjela v zrkadle...112

taktika namyslenosti...113

taktika vyhladovania pocitov viny...114

taktika odpustenia...115

Tajomstvo kryštálových detí......................................................117

Kryštálové deti a zrkadlenie.......................................................122

Kryštálové deti a pocity viny......................................................120

taktika hry s loptou...123

Kryštálové deti a choroby...........................................................125

Kryštálové deti ovládajú manipuláciu.........................................126

taktika koláče sú bez práce...127

Vytýčenie hraníc........................................................................132

Kryštálové deti a výkony............................................................135

Kryštálové deti a neposlušnosť...................................................137

taktika vymaľovávania mandál...138

Ako byť vždy milý.......................................................................140

taktika normálnych hesiel...141

O škôlkarke, ktorá škaredo rozprávala.......................................146

Kryštálové deti a dôvody............................................................147

Kryštálové deti milujú humor.....................................................149

taktika anjelských pestúnov...149

Kryštálové deti a hračky.............................................................150

O dievčatku, ktoré nemohlo dýchať............................................152

O dievčatku, ktoré nejedlo.........................................................154

Kryštálové deti a robenie zázrakov.............................................159

taktika snívania s kryštálovými deťmi...160

O chlapčekovi, ktorý nechcel rozprávať......................................161

O dievčatku, ktoré nechcelo kakať..............................................163

taktika užitočného strácania...165

Ukradnutý notebook...................................................................166

Ako sa naladiť na vďačnosť........................................................167

Ego............................................................................................168

O chlapčekovi, ktorý „sa bál“ ....................................................171

O školáčke, ktorá sa nechcela učiť..............................................173

taktika vodopádu pochvál...182

Sesternica Izabela......................................................................185

Učiteľská guľášpárty..................................................................203

taktika najmenšieho odporu...205

taktika vizualizácie...207

Kryštálové deti a hluk................................................................211

taktika asertivity...217

Znásilnená kreativita..................................................................217

Ako veriť svojim snom................................................................223

taktika zmeny farieb...223

taktika prijatia svojich túžob...227

V núdzi poznáš priateľa? ...........................................................228

Neschopná učiteľka? .................................................................230

Zbavte sa viny............................................................................232

taktika nevinnosti...234

O autorke...................................................................................237

Odporúčané knihy......................................................................238

Odporúčané taktiky podľa abecedy............................................239