Má vaše dieťa niektorý z týchto problémov?

 • častá chorobnosť
 • strach chodiť do škôlky
 • neposlušnosť
 • odmietanie jedla
 • problémy so stolicou
 • zajakávanie
 • neskoro začína rozprávať
 • alergie, astma
 • bolesti hlavy
 • dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia...
 • hyperaktivita
 • problémy s učením
 • problémy so sústredením
 • atď.

Detské problémy často súvisia s tým, že niečo nefunguje v postojoch a správaní rodičov. Dieťa sa obvykle snaží svojimi problémami upozorniť na niečo v rodine, čo sa dá jednoducho zmeniť. Faktom ale je, že máloktorý rodič dokáže odhadnúť, čo mu jeho dieťa svojím správaním naznačuje. Pod vedením dlhoročnej skúsenej pedagogičky možno príčinu týchto problémov odhaliť a vyriešiť už na prvom sedení.